ปฏิทินโรงเรียน

13 ม.ค. 2557

ปฏิทินดำเนินงานโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ระดับมัธยมปลาย
 


3-5-7 ก.พ. ม.6 สอบปลายภาค
4,6 ก.พ. ม.6 หยุดเรียนเตรียมสอบปลายภาค
8-14 ก.พ. ม.6 หยุดเพื่อเตรียมสอบ ONET
10-11-12 ก.พ. ม.5 นศท.ฝึกภาคสนาม นร ..ที่ไม่ฝึก เรียนปรกติ
14 ก.พ. หยุดเรียนวันมาฆบูชา
15 ก.พ. หยุดเรียนต่อเนื่อง  
15-16 ก.พ. ม.6 สอบ ONET
24-25-26 ก.พ. ม.6 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
24-25-26, 28 ก.พ. ม.4-5 หยุดเรียนเตรียมสอบปลายภาค
27 ก.พ.,1, 3 มี.ค. ม.4-5 สอบปลายภาค
16 เมษายน 2557 เปิดเรียน - MP DAY


หมายเหตุ ปฏิทินนี้อาจมีการปรับเปลียน ตามสถานการณ์โปรดติดตามเป็นระยะ

ปฏิทินดำเนินงานโรงเรียนดอนบอสโกวิทยาอุดรธานี
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556


ระดับมัธยมต้น-ประถม-อนุุบาล1 ก.พ. ป.6 สอบ ONET
8-9 ก.พ. ม.3 สอบ ONET
14 ก.พ. หยุดเรียนวันมาฆบูชา
19-21 ก.พ. ม.3 สอบปลายภาค
26-28 ก.พ. ทุกชั้นสอบปลายภาค