ปฎิทินโรงเรียน [ calendar ]

ปฎิทินวันทำงาน และวันหยุดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2557-58
ชั้น ม. 3 DB-SMART และมัธยมปลาย

วัน - เดือน - ปี
กำหนดการ งาน
5-6 ธ.ค. 2557 หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
10 ธ.ค. 2557 วันครอบครัว
24 ธ.ค. 2557 กิจกรรมวันคริสต์มาส
25 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58 ปิดเรียน คริสต์มาส - ปีใหม่
5-7 ม.ค. 2558 สอบกลางภาค

ปฎิทินวันทำงาน และวันหยุดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2557-58
ระดับอนุบาล - มัธยมต้น

วัน - เดือน - ปี
กำหนดการ งาน
13-14 พ.ย. 2557 กีฬาสี
5 ธ.ค. 2557 หยุดเรียน วันเฉลิมพระชนมพรรษา
5-7 ธ.ค. 2557 ค่ายอาสา
10 ธ.ค. 2557 หยุดเรียน วันรัฐธรรมนูญ
24 ธ.ค. 2557 กิจกรรมวันคริสต์มาส
25 ธ.ค. 57 - 4 ม.ค. 58 ปิดเรียน คริสต์มาส - ปีใหม่
5 ม.ค. 2558 เรียนตามปกติ
7-9 ม.ค. 2558 สอบกลางภาค
16 ม.ค. 2558 หยุดเรียน วันครู
31 ม.ค. 2558 ป.6 สอบ O-NET
31 ม.ค. - 1 ก.พ. 2558 ม.3 สอบ O-NET
18 - 20 ก.พ. 2558 ม.3 สอบปลายภาค
25-27 ก.พ. 2558 สอบปลายภาค