ปฎิทินโรงเรียน [ calendar ]

ปฎิทินวันทำงาน และวันหยุดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2559
ชั้น ม. 3 DB-SMART และมัธยมปลาย

วัน - เดือน - ปี
กำหนดการ งาน
6-7 ก.พ. 2559 สอบ O-NET ม.6
17-18-19 ก.พ. 2559 ม.6 สอบปลายภาค
17-18-19 ก.พ. 2559 ม.5 ค่าย รด.
20-21-22 ก.พ. 2559 ม.6 ปัจฉิม / ม.4-5-6 หยุดเรียน
23-24 ก.พ. 2559 ม.3 สอบปลายภาค
23 , 25 , 27 ก.พ. 2559 ม.4-5 สอบปลายภาค
26 ก.พ. 2559 ม.3-4-5 หยุดเรียน
27-28 ก.พ. 2559 สอบ O-NET ม.3
29 ก.พ. 2559 ม.3 ปัจฉิม

ปฎิทินวันทำงาน และวันหยุดของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
ระดับอนุบาล - มัธยมต้น
Download