ติดต่อโรงเรียน [ Contact ]


136 ถนนโพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
136
Ponpisai Rd. , Udonthani, 41000
Tel. 042-222436 Fax. 042-222435 E-mail: info@donbosco.ac.th