ติดต่อโรงเรียน [ Contact ]


136 ถนนโพนพิสัย อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
136
Ponpisai Rd. , Udonthani, 41000
Tel. 042-222436, 042-325556 Fax. 042-324873 E-mail: postmaster@donbosco.ac.th