ข่าวสารโรงเรียน [ news ]

-  ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเรียนมัธยมปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด
- การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด
- การรับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด
- การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2558 >>> คลิกดูรายละเอียด

ระดับชั้น
วันสมัครสอบ
สัมภาษณ์
วันสอบ
ประกาศผล
มอบตัว
อนุบาล 1
1 - 4 ธ.ค. 57
11-12,
15-19 ธ.ค. 57
27 ธ.ค. 57
6-8 ม.ค. 58
อนุบาล 3
ของทาง ร.ร.
(มอบตัว ชั้น ป.1)
21-23 ม.ค. 58
ป.1 และ ป.4
12-15 ม.ค. 58
19-20 ม.ค. 58
24 ม.ค. 58
31 ม.ค. 58
2-3 ก.พ. 58
ป.6
ของทาง ร.ร.
(มอบตัว ชั้น ม.1)
3 ก.พ. 58
6 ก.พ. 58
16-17 ก.พ. 58
ม. 1
9 - 13 ก.พ. 58
15 ก.พ. 58
21 ก.พ. 58
23-24 ก.พ. 58
ม. 4
5-10 ม.ค. 58
11 ม.ค. 58
16 ม.ค. 58
18 ม.ค. 58


นักเรียนชั้น ม.6 สอบติดหมอโครงการ MD02 จำนวน 3 คน และ CPIRD จำนวน 1 คน

ขอแสดงความยินดี กับผลงานนักเรียน ม.6 รุ่น 12 MP สอบติดแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการ MD02

 

24. 10. 2014

รวมภาพค่ายพุทธรรม นักเรียนชั้น ม.2

>>> คลิกเพื่อดูรูปภาพอื่นๆ...

29. 10. 2014