ข่าวสารประชาสัมพันธ์


 • Web Site ใหม่ของโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

 • ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2565

 • ประกาศรายชื่อ นักเรียนที่ได้รับเชิญเข้าสอบสัมภาษณ์ พร้อมผู้ปกครอง ระดับ มัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร DB Smart ประจำปีการศึกษา 2565


 • ประกาศ ณ วันที่ 07 มกราคม 2565

  ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2564 • ประกาศผลการคัดเลือก นักเรียนชั้น อนุบาล 1 ประจำปีการศึกษา 2565


 • ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2564  ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 <<< Update
 • ระเบียบการรับสมัคร ประถมศึกษาปีที่ 1 IEP <<< Update

 • ระเบียบการรับสมัคร ประถมศึกษาปีที่ 1 IP <<< Update


 • ระเบียบการรับสมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 1 ISM IEP

 • ระเบียบการรับสมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 1 DB Smart <<< Update

 • ระเบียบการรับสมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 1 IP


 • ระเบียบการรับสมัคร มัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทย์-คณิต <<< Update


 • ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนเข้าระหว่างชั้น (อ.2-3)

 • ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนเข้าระหว่างชั้น (ป2-6)

 • ระเบียบการรับสมัคร นักเรียนเข้าระหว่างชั้น (ม2-3)
 • ผลงานสอบเข้ามหาวิทยาลัยของพี่ ม.ปลาย รุ่น 17 MP  ผลงาน O-NET ของพี่ ม.ปลาย รุ่น 17 MP  เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่าวันที่ 1-6 สิงหาคม 2562
  เด็กชายภูริภัทร ทองก้อน นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน เจ็ตสกีชิงแชมป์โลก ณ รัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ระหว่าวันที่ 5-13 ตุลาคม 2562 center
  center
  center
  center
  center
  center
  center

  ประกาศ !  ว่าที่คุณหมอ ผลงานพี่ ม.6 รุ่น 16MP
              
  16 MP ทั้งรุ่น 86 คน ได้หมอแล้ว 10 คน!!! และยังรอเพิ่มอีกด้วยความหวัง สุภกิณห์ - มานินพันธุ์ - พิมพิกา - อมรินทร์ - จีราวัฒน์ - พีทรรศณ์ - สุริยชาติ - สาวิตรี - ณภัทร์ - ศึกษิต

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2562 (16MP)

  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คะแนนเต็ม
  ดอนบอสโก
  จังหวัด
  ประเทศ
  ภาษาไทย
  100
  70.18
  45.19
  47.31
  คณิตศาสตร์
  100
  88.49
  28.21
  30.72
  วิทยาศาสตร์
  100
  53.34
  29.56
  30.51
  สังคมศึกษา ฯ
  100
  45.36
  34.25
  35.16
  ภาษาอังกฤษ
  100
  60.38
  29.47
  31.41
  ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 16 MP

  16MP class with 86 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!