ข่าวสารประชาสัมพันธ์


 • Web Site ใหม่ของโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา

 • ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฏาคม 2564

  ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฏาคม 2564

  ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

  ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

  ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2564

  ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

  ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2564
  ประกาศ ณ วันที่ 16 เมษายน 2564

 • ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ป1 ปีการศึกษา 2564


 • ประกาศ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2564

  ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564

  ประกาศ ณ วันที่ 29 มกราคม 2564 • รายชื่อนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการ IP

 • รายชื่อนักเรียน ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โครงการ IEP • ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2564  ประกาศ ณ วันที่ 07 มกราคม 2564

  ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 • ประกาศรายชื่อนักเรียน ระดับอนุบาล ปีที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2564
 • ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  เปิดระบบเช็คเกรด Online เเล้ว

  ประกาศ ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2563


  ทดลองการเรียน On-Site เต็มรูปแบบทุกระดับชั้น
  สอบถามหรือสมัครสอบ TEDET ได้ที่คุณครูประจำชั้น
  ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563


  ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563

  การใช้งานระบบ DB Smart School สำหรับนักเรียน • เปิดเทอมวันเเรก ปีการศึกษา 2563 1 ก.ค. 63 • ประชุมครู วันที่ 30 มิ.ย. 63 • เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครอุดรธานีฉีดพ่นควันป้องกันไข้เลือดออก 29 มิ.ย. 63 • ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2563
  - รายชื่อนักเรียน ม.1 ปี2563


  - รายชื่อนักเรียน ม.2 ปี2563


  - รายชื่อนักเรียน ม.3 ปี2563


  การเรียนวิถีใหม่ ระดับประถมศึกษา


  ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563


  ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ระดับอนุบาล  ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2563 ระดับประถมศึกษา
 • อบรมระบบ Smart School ครูระดับประถม วันที่ 25 มิ.ย. 2563
 • บรรยากาศการสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รอบพิเศษ • ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ม.1 แผน IEP รอบพิเศษ  ประกาศ ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2563


  ประกาศ ณ วันที่ 18 พฤษภาคม 2563


  - ใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน ปี 63 (สามารถรับใบกรอกที่โรงเรียน หรือ download แล้วเขียนไว้ได้)


  - ตัวอย่างไซต์ชุดเครื่องแบบนักเรียน


  ผลงานสอบเข้ามหาวิทยาลัยของพี่ ม.ปลาย รุ่น 17 MP  ผลงาน O-NET ของพี่ ม.ปลาย รุ่น 17 MP


  ประกาศ ณ วันที่ 7 พฤษภาคม 2563  ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2563  รวมไฟล์ หนังสือเรียนและแบบฝึกสำหรับเรียน Online


  - หนังสือเรียน Online ป.6
  - หนังสือเรียน Online ม.1
  - หนังสือเรียน Online ม.2
  - หนังสือเรียน Online ม.3

  ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 แผนกอนุบาล  - จดหมายออกส่งหนังสือให้นักเรียนชั้นอนุบาล ปีการศึกษา 2563
  - ประกาศรายชื่อนักเรียน อ1 ปีการศึกษา 2563
  - ประกาศรายชื่อนักเรียน อ2 ปีการศึกษา 2563
  - ประกาศรายชื่อนักเรียน อ3 ปีการศึกษา 2563


  ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563


  ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563  ประกาศรายชื่อนักเรียนระหว่างชั้นปีที่ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2563


  - ประกาศรายชื่อนักเรียนระหว่างชั้นปีที่ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2563


  ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563


  ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
  - ระเบียบการรับสมัคร ชั้นอนุบาลปีที่ 1
  - ระเบียบการรับสมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4
  - ระเบียบการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


  เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่าวันที่ 1-6 สิงหาคม 2562
  เด็กชายภูริภัทร ทองก้อน นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน เจ็ตสกีชิงแชมป์โลก ณ รัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
  ระหว่าวันที่ 5-13 ตุลาคม 2562

  center
  center
  center
  center
  center
  center
  center

  ประกาศ !  ว่าที่คุณหมอ ผลงานพี่ ม.6 รุ่น 16MP
              
  16 MP ทั้งรุ่น 86 คน ได้หมอแล้ว 10 คน!!! และยังรอเพิ่มอีกด้วยความหวัง สุภกิณห์ - มานินพันธุ์ - พิมพิกา - อมรินทร์ - จีราวัฒน์ - พีทรรศณ์ - สุริยชาติ - สาวิตรี - ณภัทร์ - ศึกษิต

  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2562 (16MP)

  กลุ่มสาระการเรียนรู้
  คะแนนเต็ม
  ดอนบอสโก
  จังหวัด
  ประเทศ
  ภาษาไทย
  100
  70.18
  45.19
  47.31
  คณิตศาสตร์
  100
  88.49
  28.21
  30.72
  วิทยาศาสตร์
  100
  53.34
  29.56
  30.51
  สังคมศึกษา ฯ
  100
  45.36
  34.25
  35.16
  ภาษาอังกฤษ
  100
  60.38
  29.47
  31.41
  ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 16 MP

  16MP class with 86 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!