ข่าวสารประชาสัมพันธ์


ประกาศ ณ วันที่ 26 มีนาคม 2563เปิดระบบเช็คเกรด Online เเล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563


ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2563ประกาศรายชื่อนักเรียนระหว่างชั้นปีที่ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2563


- ประกาศรายชื่อนักเรียนระหว่างชั้นปีที่ผ่านการคัดเลือก ปีการศึกษา 2563


ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563


ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563
- ระเบียบการรับสมัคร ชั้นอนุบาลปีที่ 1
- ระเบียบการรับสมัคร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 4
- ระเบียบการรับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


เด็กชายภัทรภณ ธนพิทักษ์ นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน คณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ระหว่าวันที่ 1-6 สิงหาคม 2562
เด็กชายภูริภัทร ทองก้อน นักเรียนชั้น ป.6 ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขัน เจ็ตสกีชิงแชมป์โลก ณ รัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกา
ระหว่าวันที่ 5-13 ตุลาคม 2562

center
center
center
center
center
center
center

ประกาศ !  ว่าที่คุณหมอ ผลงานพี่ ม.6 รุ่น 16MP
            
16 MP ทั้งรุ่น 86 คน ได้หมอแล้ว 10 คน!!! และยังรอเพิ่มอีกด้วยความหวัง สุภกิณห์ - มานินพันธุ์ - พิมพิกา - อมรินทร์ - จีราวัฒน์ - พีทรรศณ์ - สุริยชาติ - สาวิตรี - ณภัทร์ - ศึกษิต

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2562 (16MP)

กลุ่มสาระการเรียนรู้
คะแนนเต็ม
ดอนบอสโก
จังหวัด
ประเทศ
ภาษาไทย
100
70.18
45.19
47.31
คณิตศาสตร์
100
88.49
28.21
30.72
วิทยาศาสตร์
100
53.34
29.56
30.51
สังคมศึกษา ฯ
100
45.36
34.25
35.16
ภาษาอังกฤษ
100
60.38
29.47
31.41
ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 16 MP

16MP class with 86 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!