ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มัธยมปลาย

23 ก.พ. 2557

ผลการทดสอบความรู้ขั้นพื้นฐาน O-NET ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 11MP

  ประกาศรับสมัคร อาจารย์คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ(เจ้าของภาษา)
   เขียนใบสมัครพร้อมเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม ที่ห้องธุรการ 

  The school is recruiting for English native speakers to fill vacant teaching posts.  CV's may be submitted to info@donbosco.ac.th

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ มัธยมต้น

23 ก.พ. 2557

ประกาศรับสมัคร อาจารย์คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ(เจ้าของภาษา)
   เขียนใบสมัครพร้อมเอกสารข้อมูลเพิ่มเติม ที่ห้องธุรการ 

  The school is recruiting for English native speakers to fill vacant teaching posts.  CV's may be submitted to info@donbosco.ac.th

 

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ระดับประถม

23 ก.พ. 2557

กิจกรรมฤดูร้อน 2557 >>> คลิก