ข่าวสารโรงเรียน [ news ]


- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 2559  >>> คลิกดูรายละเอียด

-   รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าเรียนมัธยมปีที่ 4 ปีการศึกษา 2559  >>> คลิกดูรายละเอียด

-   รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ประจาปีการศึกษา 2559  >>> คลิกดูรายละเอียด

-   ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  >>> คลิกดูรายละเอียด

-   ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559  >>> คลิกดูรายละเอียด

- สถิติการสอบติด โควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 12 MP >>> คลิกดูรายละเอียด

-   ตารางปฎิทินวันหยุด และกิจกรรมต่างๆ ชั้น อนุบาล - ม.ต้น

รวมภาพบรรยากาศ วันชาบูชิ MP ดอนบอสโก ฉลองความสำเร็จ 12 MP

Congratulations 12 MP !

  >>> คลิกเพื่อดูรูปภาพอื่นๆ...

20. 02. 2015

นักเรียนชั้น ม.6 สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 คน

And now there are FIVE ! Congratulations !

 

24. 10. 2014