ข่าวสารโรงเรียน [ news ]


- ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2559 ล่าสุด  >>> คลิกดูรายละเอียด


- ผลการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 13 MP

- ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาปีที่ 6) ปีการศึกษา 2559 (13MP)
-   ตารางปฎิทินวันหยุด และกิจกรรมต่างๆ ชั้น อนุบาล - ม.ต้น

ผลงานนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 13 MP ว่าที่คุณหมอ

13MP class with 58 students is coming to an end and their university entrance results are coming out...!

16. 02. 2016

นักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 13 MP สอบติดคณะเภสัช จำนวน 4 คน

Phamacist !

16. 02. 2016