ข่าวสารโรงเรียน [ news ]


- ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559  >>> คลิกดูรายละเอียด
- รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559

ระดับชั้น วันรับสมัคร สัมภาษณ์ ทดสอบคัดเลืก
อนุบาล 1 28 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58   15-17 ธ.ค. 58
ประถมศึกษาปีที่ 1 (ต่างโรงเรียน) 12-15 ม.ค. 59 18-19 ม.ค. 59 23 ม.ค. 59
มัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่างโรงเรียน)

รอบที่ 1
8-12 ก.พ. 59

14 ก.พ. 59 14 ก.พ. 59
รอบที่ 2
28-31 มี.ค. 59
3 เม.ย. 59 3 เม.ย. 59
มัธยมศึกษาปีที่ 4 4-9 ม.ค. 59   10 ม.ค. 59

- งานชุมนุมลูกเสือ-เนตรนารีซาเลเซียน ครั้งที่ 7 วันที่ 8-11 ธันวาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนดอนบอสโกวิทยา อุดรธานี

- สถิติการสอบติด โควตามหาวิทยาลัยขอนแก่น ของนักเรียนชั้น ม.6 รุ่น 12 MP >>> คลิกดูรายละเอียด

-   ตารางปฎิทินวันหยุด และกิจกรรมต่างๆ ชั้น อนุบาล - ม.ต้น

รวมภาพบรรยากาศ วันชาบูชิ MP ดอนบอสโก ฉลองความสำเร็จ 12 MP

Congratulations 12 MP !

  >>> คลิกเพื่อดูรูปภาพอื่นๆ...

20. 02. 2015

นักเรียนชั้น ม.6 สอบติดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 5 คน

And now there are FIVE ! Congratulations !

 

24. 10. 2014

รวมภาพค่ายพุทธรรม นักเรียนชั้น ม.2

>>> คลิกเพื่อดูรูปภาพอื่นๆ...

29. 10. 2014